Teresa da Silva Lopes, 2019 BHC President, and Ludovic Cailluet

Teresa da Silva Lopes, 2019 BHC President, and Ludovic Cailluet